Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Sager af almindelig interesse optaget i
Folketingets Ombudsmands beretning for 2012

Sager, der bliver udtaget til ombudsmandens årlige beretninger, bliver løbende lagt på Folketingets Ombudsmands hjemmeside og i ombudsmandens database i Retsinformation.

Følgende sager af almindelig interesse er optaget i ombudsmandens beretning for 2012:

 

Egen drift-projekter

Egen drift-projekter er generelle undersøgelser, hvor ombudsmanden gennemgår et antal konkrete enkeltsager af samme type fra typisk en myndighed for at afdække eventuelle gennemgående eller enkeltstående mangler eller fejl.

Den afsluttende rapport offentliggøres på Folketingets Ombudsmands hjemmeside og i ombudsmandens database i Retsinformation.

Der blev ikke afsluttet nogen egen drift-projekter i 2012.

 

Inspektionssager optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2012

Rapporter om og opfølgninger på ombudsmandens inspektioner foretaget indtil den 1. november 2012 bliver løbende lagt på ombudsmandens hjemmeside og i ombudsmandens database i Retsinformation. Efter omstrukturering af afdelingen pr. 1. november 2012 er det besluttet ikke længere at lægge resultatet af alle tilsynssager på ombudsmandens hjemmeside.

Nedenstående inspektionsrapporter fra 2012 er optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2012:

 

Supplerende oplysninger om tidligere inspektioner

 

Folketingets Ombudsmands arbejde i 2012 med ligebehandling af mennesker med handicap

Ombudsmandens redegørelse om ligebehandling af mennesker med handicap