Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Hovedemnerne – dvs. hvad ombudsmandens reaktion i sagen især var rettet mod – i de 4.297 sager, der blev afsluttet i 2012, fordelte sig på følgende vis inden for henholdsvis realitetsbehandlede sager (i alt 686) og afviste sager (i alt 3.611): 

Figur 1

 

Til sammenligning ser fordelingen efter hovedemne sådan ud for de realitetssager, hvor der blev givet kritik, henstilling mv. (83 sager): 

Figur 2


Ser man på, hvilke forvaltningsområder de afsluttede sager lå inden for, ser tallene sådan ud:

Figur 3