Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Jørgen Hejstvig-Larsen, specialkonsulent


1. kontor

Kontorchef Johannes Martin Fenger
Specialkonsulent Jørgen Hejstvig-Larsen
Fuldmægtig Christoffer Bruus
Fuldmægtig Kristine Holst Hedegaard
Fuldmægtig Lykke Leth Nielsen
Fuldmægtig Tina Andersen
Overassistent Dorte Buttenschøn
Stud.jur. Ida Andersen Feldthaus

 

Kontoret behandler især sager om:

- Selskabslovgivning
- Fødevarer
- Fiskeri
- Landbrug
- Patientklager
- Lægemidler
- Sundhedsvæsenet
- Udenrigsforhold
- Udlændingesager
- Registre mv.
- Indfødsret
- Arveret/fonde
- Samværssager
- Person- og navneret
- Familieretlige sager
 

 

Pr. 1. maj 2013