Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Susanne Veiga, kontorchef, og Michael G. Thuesen, specialkonsulent


2. kontor

Kontorchef Susanne Veiga
Specialkonsulent Michael G. Thuesen
Fuldmægtig Ann Thagård Gregersen
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Fuldmægtig Nina M. Ringsted
Kontorfuldmægtig Lene Lunde Johansen
Stud.jur. Søren Klæbel Clemmensen

 

Kontoret behandler især sager om:

- Beskæftigelseslovgivningen
- Kontanthjælp mv.
- Sociale pensioner
- Sygedagpenge
- Sociale serviceydelser til voksne
- Hjælpemidler, bortset fra bilstøtte

 

Pr. 1. maj 2013