Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Kirsten Talevski, kontorchef, og Ulla Frederiksen, specialkonsulent


4. kontor

Kontorchef Kirsten Talevski
Specialkonsulent Ulla Frederiksen
Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Nielsen
Fuldmægtig Camilla Bang
Fuldmægtig Karina Sanderhoff
Fuldmægtig Peter Kersting
Overassistent Gurli Marie Søndergaard
Stud.jur. Kristine Bagger

 

Kontoret behandler især sager om:

- Kommunalretlige spørgsmål
- Miljø- og planlovgivningen
- Naturbeskyttelse
- Byggeri og boliger
- Budget og økonomi
- Valg, personregistrering mv.
- Personalesager
- Trafik- og vejområdet

 

Pr. 1. maj 2013