Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Karsten Loiborg, kontorchef, og Mette Ravn Jacobsen, specialkonsulent


5. kontor

Kontorchef Karsten Loiborg
Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen
Specialkonsulent Mette Ravn Jacobsen
Fuldmægtig Janne Lundin Vadmand
Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Kresten Gaub
Fuldmægtig Linette Granau Winther
Stud.jur. Sofie Nordskov Nielsen

 

Kontoret behandler især sager om:

- Ydelser efter arbejdsløshedsforsikringslovgivningen 
  og arbejdsskadelovgivningen og til besættelsestidens ofre
- Voldsoffererstatning
- Børnetilskud, børnefamilieydelse og boligstøtte
- Sociale serviceydelser til børn og unge
- Bilstøtte
- Alderspension samt udmåling mv. af andre sociale pensioner
- Institutioner mv. for voksne og ældre, bortset fra tilsynssager
- Tilbagebetaling af sociale ydelser mv.
- Skatter, afgifter og inddrivelse
- Kommunikation (post, it og telekommunikation, radio og tv)
- Ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, SU og forskning
- Kirke og kultur

 

Pr. 1. maj 2013