Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Hanne Nørgård, fuldmægtig – Bente Mundt, kontorchef – Mai Vestergaard, fuldmægtig – Mette K. Hansen, fuldmægtig


Børnekontoret

Kontorchef Bente Mundt
Specialkonsulent Christina Ladefoged
Børnesagkyndig Irene Rønn Lind
Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Mette K. Hansen
Overassistent Christian Lipka Stich
Stud.jur. Anna Noushin Thestrup

 

Børnekontoret afholder tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

- Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
- Plejefamilier
- Skoler, herunder privatskoler
- Asylcentre
- Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger
- Daginstitutioner


Kontoret behandler især konkrete sager om:

- Særlige foranstaltninger over for børn efter lov om social service
- Skoler
- Børneinstitutioner
- Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder


Pr. 1. maj 2013