Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2012

Morten Engberg, afdelingschef


Tilsynsafdelingen

Afdelingschef Morten Engberg
Chefkonsulent Pernille Helsted
Konsulent Erik Dorph Sørensen
Konsulent Lennart Frandsen
Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen
Fuldmægtig Camilla Schroll
Fuldmægtig Klavs Kinnerup Hede
Fuldmægtig Marta Warburg
Fuldmægtig Pi Lundbøl Stick
Fuldmægtig Sofie Hedegaard Larsen
Fuldmægtig Ulrik í Hjøllum
Handicapkonsulent Anders J. Andersen
Overassistent Hanne Hartung
Overassistent Jeanette Hansen
Overassistent Neel Bjellekjær
Stud.jur. Adam Fussing Clausen
Stud.jur. Rune Werner Christensen

 

Afdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed, der især omfatter:

- Fængsler
- Arresthuse
- Pensioner
- Detentioner
- Politiets venterum
- Psykiatriske afdelinger
- Sociale og socialpsykiatriske botilbud
- Ligebehandling af mennesker med handicap
- Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

 

Afdelingen behandler især konkrete sager om:

- Kriminalforsorgen
- Patientklager (psykiatri)
- Psykiatriske afdelinger
- Forsvaret
- Parkeringssager
- Straffesager og politi
- Justitsforhold i øvrigt
- Ligebehandling af mennesker med handicap
- Indsats mod tortur (OPCAT)

 

Pr. 1. maj 2013